Zoeken

Berichtgeving ‘Besluitvorming’

Ga naar de pagina

Honden uitlaatzones en verboden gebieden voor honden 

op de gemeentewebsite

Beleid wethouder Joost Eerdmans; Voorstel tot het vaststellen van de notitie “Aanscherpen van het hondenpoepbeleid”

  • Poep op de straat en stoep wordt strenger aangepakt.
  • Schollebos blijft rengebied.
  • Op straat / verharding aanlijnplicht.
  • Geen algehele aanlijnplicht.

19 september 2011 , 19.30 uur. Start de raadsvergadering.

We schreven n.a.v. de verwachting uit de Forum vergadering van 6 september j.l.:

Waarschijnlijk zal de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad (17 raadsleden voor en 16 raadsleden tegen) het collegevoorstel ondersteunen.

Nu, dat is beter uitgepakt dan we verwachtten… Het aanscherpen van het hondenpoepbeleid van Joost Eerdmans is met 23 stemmen voor en 8 tegen AANGENOMEN.  We mogen als hondenbezitters hier bij mee zijn.  De tegenstemmers  hadden een strakker beleid in gedachte:

b.v. als slotopmerking deelt het  CDA nog mee dat zij verbetering wil zien en dat zij anders alsnog een voorstel tot algehele opruimplicht in wil stellen  en dat dus dan een reactie zal volgen als er geen verbetering is te zien.

We hebben wat aantekeningen gemaakt en plaatsen deze hierbij.  Het was laat gisteravond en mogelijk is alles niet helemaal strak:

Raadsvergadering Maandag 19-9-2011 nr 228888

Motie aanlijnplicht PvdA

PvdA verzoekt het college om het huidige beleid te behouden.

Duidelijk te zijn in het aanwijzen van algemene plekken waar een aanlijning noodzakelijk is voor de hond.

8 voor

23 tegen

Motie verworpen

 

Motie Schollebos van D66, SP, Capelle.Nu!, Groenlinks

Partijen verzoeken het college:

Het Schollebos niet volledig als uitrengebied aan te wijzen

Zones in het Schollebos als uitrengebied aan te wijzen en deze duidelijk te markeren

Hiervoor goed overzichtelijke zones te kiezen die geen andere recreatieve functie hebben en deze duidelijk te markeren

Hiervoor geen zones te kiezen die m.b.t. land of water voor wilde fauna van belang zijn

Sportpark Schenkel niet volledig als uitrengebied aan te wijzen

Een of meerdere zones in sportpark Schenkel aan te wijzen als uitrengebied

Hiervoor goed overzichtelijke zones te kiezen die geen andere recreatieve functie hebben en deze duidelijk te markeren

13 voor

18 tegen

Motie verworpen

 

Motie Algehele opruimplicht

PvdA, Groenlinks,

De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op alle openbare plaatsen

De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er voor zorg draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd

9 voor

22 tegen

Motie verworpen

 

Beleid wethouder Joost Eerdmans; Voorstel tot het vaststellen van de notitie “Aanscherpen van het hondenpoepbeleid”

  • Poep op de straat en stoep wordt strenger aangepakt.
  • Schollebos blijft rengebied.
  • Op straat / verharding aanlijnplicht.
  • Geen algehele aanlijnplicht.

8 tegen

23 voor

Beleid Joost Eerdmans aangenomen.

Joost Eerdmans spreekt uit tegen de raad dat hij in ieder geval met CapelsHondenPlatform  in beraad gaat hoe het een en ander goed vormgegeven kan worden. Hij bevestigt na de zitting tegen Frans en Ina dat er snel een contact opgenomen moet worden om samen om de tafel te gaan zitten. Nancy Rahmann neemt hierover telefonisch contact op met ons.

 

Opmerkingen tijdens vergadering

Vraag: hoe zit het met het gehele Schollebos als uitrengebied.

Antwoord Joost Eerdmans: Speelplekken zijn en blijven verboden voor honden  Evenementenweide komt een opruimplicht.

 

Vraag: is de evenementenweide ook uitren gebied.

Antwoord Joost Eerdmans: ja

 

Opmerking:  de combinatie barbecue en honden op de evenementenweide gaat niet  goed samen.

Antwoord Joost Eerdmans: hier is dat geen probleem in  China zou dat wel een probleem zijn.

 

Vraag: wat is het verschil tussen uitlaatgebied en  uitrengebied als het gaat om opruimplicht.

Antwoord Joost Eerdmans: beide geen opruimplicht

 

Partijen geven aan:

Groen Links – ziet graag algehele opruimplicht.

Capelle.nu! – Opruimen waar nodig is. Geen algehele aanlijnplicht.  Ziet graag dat het Schollebos verdeeld wordt in gebieden waar honden wel en waar niet vrij mogen rennen.

D66 – verzoekt om te zorgen dat flora en fauna in bos en sportpark niet wordt beschadigd en ziet daarom Schollebos en Schenkel liever niet als helemaal uitrengebied.

GroenLinks – ziet graag algehele opruimplicht. Graag uitlaatgebieden bij scholen nader onderzoeken. Vindt sommige uitlaatgebieden bij scholen onhandig gekozen.

PvdA –  ziet graag algehele opruimplicht.

GroenLinks – vindt het beleid nu te ingewikkeld en wil daarom algehele opruimplicht. Houdt vast aan motie Schollebos.

 

Antwoord wethouder Joost Eerdmans:

Algehele opruimplicht geldt al, behalve in uitlaatzones en uitrengebieden. Hij wil gaan kijken naar onhandige ligging van sommige uitlaatzones en uitrengebieden. Op die plekken extra poepzuiger inzetten. Hij wil graag snel overleg met CapelsHondenPlatform en eventueel WOP’s.

PvdA – vraagt waarom het advies van WOP’s t.w. algehele opruimplicht, niet is meegenomen in het besluit.

Antwoord Joost Eerdmans: WOP waren te laat met hun reactie, maar de wethouder wil nog wel met de WOP’s overleggen.

 

Tot slot deelt CDA nog mee dat zij verbetering wil zien en dat zij anders alsnog een voorstel tot algehele opruimplicht in wil stellen en dat dus dan een reactie zal volgen als er geen verbetering is te zien.

 

 

Op 6 september 2011, 22.00 uur is verder gesproken over het (nog) verder aanscherpen van het hondenpoepbeleid. Een aantal partijen binnen het college wil namelijk meer duidelijkheid creeren waar wel en niet een opruim- en aanlijnplicht geldt. Dit zou mogelijk de naleving en de handhaving van het beleid ten goede komen.

Wethouder Eerdmans maakte duidelijk dat een dergelijk strak beleid in de praktijk nauwelijks of niet te handhaven zou zijn en dat hij achter het collegebesluit bleef staan.

Uit de behandeling in het forum van het raadsvoorstel bleek dat waarschijnlijk de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad (17 raadsleden voor en 16 raadsleden tegen) het collegevoorstel toch zal ondersteunen Een definitief besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 19 september 2011.

Wij (3)  en nog een hondenbezitter waren naar deze vergadering gekomen.

CapelsHondenPlatform maakte gebruik van het inpreekrecht en heeft de vergadering toegesproken. Ook zonden wij de inspreek tekst en een langer betoog naar de gemeente De inspreektekst en het langere betoog kunt u via de lees meer knop lezen. Read the rest of this entry »

Op 29 augustus 2011, 22.00 uur is het collegebesluit over het aanscherpen van het hondenpoepbeleid besproken in een podium vergadering. Wethouder Joost Eerdmans legde aan een aantal raadsleden uit hoe e.e.a. in elkaar zit.

Tijdens de bespreking bleek al snel dat een aantal raadsleden toch een duidelijk andere koers voorstond. Besloten werd om het college besluit om te zetten in een raadsvoorstel zodat de gemeenteraad zich hierover kon uitspreken.

CapelsHondenPlatform was met 3 mensen aanwezig. Er waren geen andere hondenbezitters als toehoorder aanwezig

4 juli 2011, 10.30

Den Haag, 17 juni 2010:  Capelle aan den IJssel is de gemeente met het beste hondenbeleid in Zuid-Holland. Wethouder dieren en dierenbescherming van Capelle aan den IJssel, Joost Eerdmans, ontving daarom vandaag (17 juni) een ‘Oorkonde van mededogen’ uit handen van Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Precies 1 jaar later, op 17-06-2011 wordt één van ons geïnterviewd  in het Schollebos in Capelle aan den IJssel  door een journalist van het Algemeen dagblad over het nieuwe hondenbeleid van de gemeente. Deze journalist had e.e.a gehoord van de persvoorlichter van de gemeente.
Op zaterdag 18-07-2011 verscheen het artikel in de Rotterdam – Oost bijlage van het AD op pagina 7 onderaan.
Hoewel wij nog niets op het internet konden vinden over nieuw beleid leek de door de journalist geschetste toekomstige aanpak op die van heel veel gemeenten.
“Zeer negatief voor de honden, agressieverhogend (tussen de honden) het lijkt een ramp te worden…”
Wij vroegen hondenbezitters of ze iets van dit beleid hadden gehoord.  Iedereen reageerde totaal verrast en verbaasd.

Den Haag, 17 juni 2010:  Capelle aan den IJssel is de gemeente met het beste hondenbeleid in Zuid-Holland. Wethouder dieren en dierenbescherming van Capelle aan den IJssel, Joost Eerdmans, ontving daarom vandaag (17 juni) een ‘Oorkonde van mededogen’ uit handen van Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Precies 1 jaar later, op 17-06-2011 Read the rest of this entry »