Zoeken

Berichtgeving ‘Samenwerking’

CHP heeft ingesproken tijdens de raadsvergadering. Tijdens deze toespraak sprak CHP haar angst uit i.v.m. het aanscherpen van het hondenpoepbeleid i.c.m. een aanlijnplicht. De inspreektekst is te vinden op deze site. Helaas heeft de gemeente ervoor gekozen om het advies van CHP naast zich neer te leggen en toch een “aanlijnplicht, behalve ….” door te voeren.

Desondanks heeft CHP  besloten om met de gemeente om de tafel te gaan zitten om te proberen het nieuwe beleid zo realistisch mogelijk en zo gunstig mogelijk voor honden te krijgen.

CHP is door alle wijken gegaan en heeft plekken die geschikt waren voor honden om lekker uit te rennen en/of hun behoefte te doen, aan de gemeente doorgeveven.  CHP heeft hierbij rekening gehouden met plekken die te dicht bij woningen en/of scholen liggen. In eerste instantie leek het erop dat de gemeente de plekken die CHP had doorgegeven ook daadwerkelijk zou aanstellen als uitren gebied. Bij latere plannen bleek helaas dat er een aantal van deze plekken door de gemeente niet is overgenomen. Uitren gebieden waren aanvankelijk gekenschetst als super-grote-uitlaat zones. Uitlaatzones zijn kleiner.

Omdat er verder weinig verschil was tussen een uitren- en een uitlaatzone, praten we nu alleen maar over uitlaat zones. De (kleinere) uitlaat zones zouden zoveel mogelijk dezelfde zones zijn als in het honden beleid dat per 1 september 2012 eindigt. Knelpunten (te dicht tegen bebouwing, te gevaarlijk) zouden eruit gehaald worden. Dat is naar de mening van CHP wel wat al te stevig gedaan.

Over een jaar wordt het nieuwe beleid geëvalueerd.