Tijdens een interview in het Schollebos met één van ons werd duidelijk dat het college reeds bezig was met het aanscherpen van het huidige hondenbeleid. Hetzelfde hondenbeleid waarvoor wethouder Joost Eerdmans exact een jaar eerder een oorkonde had gekregen:  Een oorkonde van de partij voor de dieren: “meest hondvriendelijke gemeente van Zuid-Holland. De lokale tam-tam begon te werken en alle hondeneigenaren die ervan hoorden schrokken zich een hoedje.  Aanscherpen in welke vorm?

Algehele opruimplicht?

Algehele aanlijnplicht?

“Zijn ze nou helemaal besuikerd!”  riep een drietal.  Dit drietal (wij dus) maakte meteen een afspraak met wethouder Joost Eerdmans. Het was een constructief gesprek waarin hij onder andere meldde dat hij graag een lijn met de hondenbezitters wilde, zodat er een dialoog op gang kon komen.

En toen werd het drietal ineens het Capels Hondenplatform.

We gaan proberen een dialoog op gang te brengen en te houden. Het Capels Hondenplatform is geen stichting of  geen vereniging. Wij sluiten niet uit dat het Capels Hondenplatform in de toekomst,  bij voldoende draagvlak, een stichting gaat worden.

Het Capels Hondenplatform is opgericht  als reactie op het aanscherpen van het Hondenbeleid in Capelle a/d IJssel. Even werd gevreesd voor een algehele aanlijnplicht en algehele opruimplicht. Waarom? Omdat uit onderzoek is gebleken dat hondenpoep hoog scoort in de lijst van “irritaties van de Capellenaar”. Verder wordt er ook geklaagd over de “niet opgevoede honden” die tegen mensen opspringen in het bos, die zomaar het fietspad oversteken, of erger nog….achter joggers, paarden en fietsers aanrennen. Allemaal begrijpelijke irritaties die ECHT heel makkelijk te voorkomen zijn. Als u weet hoe, dan is er geen excuus meer om u aan dit soort zaken schuldig te maken.
Wij willen met klem benadrukken dat NU de tijd is aangebroken dat IEDEREEN  met een hond zich voor deze zaak gaat inzetten. We hebben de algehele opruim- en aanlijnplicht op het nippertje kunnen voorkomen en we gaan ons er hard voor maken om dat ook zo te houden. Echter, er is door bepaalde partijen in de gemeenteraad heel duidelijk aangegeven dat zij deze regels alsnog willen invoeren indien ze niet dit jaar een hele duidelijke verbetering zien. En die verbetering kunnen we alleen maar voor elkaar krijgen als IEDEREEN meewerkt. Een veelgehoord excuus is: “Ik betaal hondenbelasting dus ik ga die poep niet opruimen”. Het is juist de hondenbelasting die er voor gezorgd heeft dat wij hier in Capelle ontzettend veel plekken hebben waar onze hond mag ontlasten. Als er geen hondenbelasting meer betaald zou worden, gaan we gegarandeerd naar een algehele opruimplicht. We bevinden ons in een luxe positie in vergelijking met de omringende gemeentes. Daar moeten we heel zuinig mee omgaan door:

  • Ons heel goed te houden aan de opruimplicht indien je hond zich buiten een poepstrook ontlast
  • Te voorkomen dat andere mensen hinder ervaren van onze viervoeters

Dat is alles om er voor te zorgen dat het hondenbeleid zo mild blijft. U helpt toch ook mee?!
U kunt ook helpen door aan te geven, waar u de problemen ervaart om aan deze eisen te voldoen!