Het vorige hondenpoepbeleid stamt uit 2006.

Na tussentijdse evaluaties en n.a.v. een bewonersenquete in 2009,  is door het college  besloten om het beleid uit 2006 aan te scherpen.

Nieuw hondenbeleid ingaande 1 september 2012.