Meneer T:

  • “Tussen Bugel en Merijntje Gijsenburg  in Capelle Schollevaar geldt een aanlijn- en opruimplicht. Het is een stukje groen zonder verlichting wat deel uitmaakte van een uitlaatroute. Hoe ga ik de poep opruimen in het donker?”

CHP: Over een jaar is er een evaluatie. CHP zal dit punt meenemen naar het evaluatie overleg met de gemeente.

Mevrouw S:

  • “Ik vind het een goed beleid. Maar laten ze ook maar eens iets doen aan paardenpoep op paden en aan mensenpoep”.
CHP: Wij hebben uw klacht doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling binnen de gemeente. 

Mevrouw D:

  • “Goed dat op alle stoepen opgeruimd moet worden. Ik weet een heleboel plekken in mijn wijk waar elke dag weer een verse drol ligt. Daar moeten ze gaan controleren. Waar kan ik die plekken doorgeven?”

CHP: graag melden bij de gemeente, infobalie, 010 2848111, tijdens kantooruren. Daarnaast ook graag de locatie aan ons doorgeven via het contactformulier omdat wij de probleemgebieden in kaart willen brengen.